tektil-proje

KAYITLI ISTIHDAMIN TEVIKI II (PRE II)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı IPA IV. Bileşeni

TRH1.3.PREII/P-03/224

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KAYITLI İSTİHDAMIN
TEŞVİK EDİLMESİ PROJESİ

 

Projenin Amacı:

Tekstil sektöründe bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik edilmesi, tekstil sektöründe şirket bazlı kurumsallaşmanın desteklenmesi yoluyla kayıtlı istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyinin artırması için kamu-meslek odası-tekstil işletmeleri arasında üçlü sosyal diyalog mekanizmasının geliştirilmesi yoluyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerinin artırılmasıdır.

 

Hedef Grubu:

Düzce ilindeki küçük ve orta büyüklükteki tekstil sektöründeki işletmeler.

 

Beklenen Sonuçlar; 

  • Tekstil sektöründe çalışan ve işverenlerde sosyal güvenlik ve kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu konusunda farkındalık artırılacak ve
  • Tekstil sektöründe küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin kurumsallaşmasının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.