Proje Yazma Eğitimi

Proje Yazma Eğitimi

TEYDEB 2.0 Yenilik Destek Programı / TÜBİTAK 1507- 1501 Ar-ge Destekleri için Proje Yazma Eğitimi – Düzce 30-31 Ekim 1 Kasım 2018

Eğitimde, odak noktası pazarlanabilir ve satılabilir bir inovasyon yapmak olan Ar-Ge konuları işlenecektir. Sanayi/hizmet şirketlerinin yöneticilerine, teknik ve proje personeline yönelik, uluslararası rekabete hazır katma değeri yüksek ürünler/süreçler geliştirmelerini, imal etmelerini ve sahada izleme süreçlerinde daha etkin çalışmalarını sağlayacak güncel Ar-Ge projelerinde kullanabilecekleri TÜBİTAK TEYDEB KOBİ ve Sanayi Ar-Ge Destek Programları konusunda uygulamalı eğitim verilecektir.

Amaç

Ar-Ge Yönetimini kurmaları/geliştirmeleri, ulusal/uluslararası Ar-Ge fonlarından yararlanmaları, işletmeleri için Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurma/geliştirme becerisi edinmeleri ve bunları değerlendirme yetkinlikleri sağlaması amaçlanmakatadır.

Kimler Katılabilir:

Özel Sektör Kuruluşları,

KOBİ’ler

Büyük Sanayi Kuruluşları

Eğitimin Süresi: 30-31 Ekim 1 Kasım 2018 (Salı- Çarşamba- Perşembe 3 Gün)

Eğitim Yeri: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

Kontenjan: 30 Kişilik

Eğitim Programı:

1.Gün:

Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları

Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları

2009 Yılında Çıkan Ar-Ge Teşvikleri: İndirimler ve İstisnalar

Projelerde Ar-Ge Sistematiği: OECD Ar-Ge Frascati Kılavuzu, Oslo İnovasyon Kılavuzu, Canberra Ar-Ge İK Kılavuzu

Ar-Ge’nin Aşamaları (Temel Ar-Ge Faaliyetleri)

TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) ve Sanayi (1501) AR-GE Programları

Ar-Ge Projelerinde Kapsam ve Desteklenen Giderler

Temel 3 Boyut ve Değerlendirme Kriterleri

Öncelik Tanınan Sektörler

Ar-Ge Teşvikleri İstatistikleri

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) ve Sanayi (1501) AR-GE Programları

Örnek Kabul Olmuş 1507 Projesi ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ

Örnek Kabul Olmuş 1501 Projesi ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ

TEYDEB 2.0 Yenilik Destek Programı (TEYDEB 2018 Çağrı Planı Kapsamında olup 31 Aralık 2018’de kapanacaktır)

2. ve 3.Gün:

Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması-1: TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) AR-GE Programı Başvuru Formu (Eğitmen ile Birlikte Hayali Bir Ar-Ge Projesi Fikrinin Geliştirilmesi)

Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması-2: TÜBİTAK Teydeb Sanayi (1501) AR-GE Programı Başvuru Formu (Eğitmen ile Birlikte Hayali Bir Ar-Ge Projesi Fikrinin Geliştirilmesi)

Genel Öneriler ve Ar-Ge Projelerinin Başarısı için Yapılması Gerekenler

Eğitime İlişkin Detaylar: Proje hazırlıklarını başlatmış olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Somut proje fikri olmayanlar kapsam dışıdır. Bu sebeple proje hazırlığının olgunluk durumu katılımcı olarak çağırılmanızda belirleyici etken olacaktır.

* Eğitime İlişkin Not: Mevcutta sürekli açık olan TÜBİTAK TEYDEB 1507-1501 AR-GE Destek Programları 31 Aralık 2018 tarihinde kapatılacağından bu programa yönelik başvuru yapacakların eğitime öncelikli olarak başvurmalarını tavsiye ederiz.

Eğitim Katılımı İçin Aşağıdaki Linki tıklayınız.

http://egitim.marka.org.tr/TEYDEB/