Brode Sanayicileri (UR-GE) kümelenmesi başvurusu için toplandı

Brode Sanayicileri  Ulusal Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) kümelenmesi başvurusu için bir kez daha odamızda bir araya geldi.

Toplantıda bu proje ile neler kazanılabileceği konusunda proje danışmanı Serdar Demirbilek çeşitli bilgiler verdi. Özellikle ciddi döviz dalgalanmalarının yaşadığı bu günlerde bu projenin çok daha fazla önem kazandığı konusunun altı çizildi.

Düzce Brode Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Tuncer , brode konusunda Düzce’nin ciddi bir güç ve potansiyeli olduğunu, bu gücün ancak birlikte hareket edildiği zaman başarılı sonuçlar verebileceğini, özellikle markalaşma konusunda birlikte bir Düzce markası üretmenin çok önemli hale geldiğini belirtti. Dernek olarak Düzce’nin brode konusundaki makine parkını tespit etmeye çalıştıklarını, gücümüzü bilmemiz açısından bu konunun çok önemli olduğunu ifade etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ŞAHİN, ülkemizin zor günlerden geçtiğini, üretmeden ve ihraç etmeden yol alınmasının mümkün olmadığını, her türlü kümelenme hareketine Oda olarak her türlü desteği vereceklerini, brode sektörüne sahip olduğu homojenlik ve birlikte hareket etmeye en uygun sektör olduğu için öncelikle önem verdiklerini, UR-GE projelerinde Ekonomi Bakanlığının yüzde 75 gibi çok büyük bir destek verdiğini, projenin ilk safhası olan İhtiyaç Analizi safhasında katılım yapacak üyelerimizin vermek zorunda olduğu % 25 lik bölümün Odamız tarafından karşılanması hususunu yönetim kurulu gündemine alacaklarını söyledi. Bu hususun bile kümelenmeye verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 15 firma UR-GE projesine katılım yapacaklarını beyan etti ve başvuru evrakları imzalanmasına başlanıldı.