7. Meslek Grubu Brode Sanayicileri Toplantısı

7.Meslek Grubu Brode Sanayicileri , 7.Meslek Komitesi çalışmaları kapsamında Düzce TSO Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Toplantıyı Yönetim Kurulu üyesi ve 7.Meslek grubunda meclis üyesi olan Hayati Eğilmez açtı. Hayati Eğilmez, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini tartışacaklarını, Düzce Brode sanayicileri olarak birliktelik halinde ortak projeler üretilmesini hedeflediklerini, toplantıda kuruluşuna destek verdikleri Düzce Brode Sanayicileri Derneği hakkında bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Taslak projesi hazırlanan “Düzce İli Brode Sanayicilerinin Uluslararası Pazarlarda Rekabetlerinin Geliştirilmesi Projesi” hakkında bilgileri verildi.

Düzce Brode Sanayicileri Derneği Geçici Başkanı Mehmet Tuncer derneğin kuruluş amaçları ve gelecekte planlanan projeler konusunda bilgiler verdi. Derneğe öncelikle yeterli sayıda üye kaydederek genel kurul yapacaklarını ve görev dağılımlarını gerçekleştireceklerini söyledi. Toplantıya katılan brode sanayicilerinin her birinden görüş ve öneriler alındı ve toplantı sona erdirildi.