Platform Basın Lasmanı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV.Bileşeni,Kayıtlı İsitihdamın Teşviki II (PRE II) “Tekstil Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi” projesinin kapanış toplantısı “Platform Basın Lansmanı Organizasyonu şeklinde Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştirildi. Lansmana proje ortakları Düzce Üniversitesi yetkilileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferat ACAR ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi KÖROĞLU de iştirak etti. Toplantı sırasında kayıtlı istihdamın ve sigortalı olmanın önemi ile ilgili SGK tarafından hazırlanmış kamu spotları de dönüşümlü olarak ekranlarda gösterildi.

Lansmana Projeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez Odamızın yürütmüş olduğu ilk AB hibe destekli proje deneyimleri olması açısından projenin özel bir öneme sahip olduğunu,bu proje deneyimi ile birlikte Odamızın proje yazma ve uygulama kültürünün kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesini hedeflediklerini, ülkemizde kayıtsız istihdam oranının her ne kadar belli bir oranda düşüş göstermiş olsa da halen önemli derecede işlevini devam ettirdiğini,kayıt dışılığın sadece çalışanı değil, işvereni ve devleti de olumsuz şekilde etkilediğini, kayıt dışı çalışan firmalar, kayıtlı olarak faaliyet gösteren firmalara karşı çok haksız bir rekabet oluşturduğunu ifade etti.

Hayati Eğilmez, proje faaliyetlerinin yeni fırsatlar yakalamaya bir vesile olduğunu, özellikle firma ziyaretleri ve çalıştay çalışmalarında Brode sektörünün Düzce’de sahip olduğu potansiyeli daha yakından gördüklerini,bu çerçevede öncelikle brode imalatçılarının hammadde ve sarf malzemesi alımlarında maliyetleri daha aşağıya çekmek üzere ortak hareket etmek, sektörü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere “Brode Sanayicileri Derneği” kurma kararının alındığını,derneğin tüzük taslağının hazır olduğunu ve kuruluşun önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi.

Hayati Eğilmez, ayrıca firma ziyaretleri ve çalıştay çalışmalarında brode sektöründe tasarım yapmanın zorluğu ve yüksek maliyetleri yüzünden yaşanan zorlukları tespit ettiklerini,bu nedenle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sektörel Rekabet Programı, İmalat Sanayi alt bileşeni için brode tasarım merkezi projesi hazırladıklarını,Temmuzun ilk haftası içerisinde başvurusunu yapacaklarını, ayrıca brode imalatçılarımıza yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Desteklerinden faydalanmak üzere bir kümelenme projesini önümüzdeki aydan itibaren hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Daha sonra söz alan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi KÖROĞLU “Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele” ilgili bir sunum gerçekleştirdi.Sunumda kayıt dışı istihdamın çeşitleri, kayıtsız istihdamın yarattığı olumsuz sonuçlar,Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt dışı istihdam ile mücadele stratejileri,kayıt dışı istihdamın maliyetleri ve SGK tarafından sağlanan devlet destekleri konusunda bilgiler verdi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi KÖROĞLU’nun ardından Proje Koordinatörü Tuncay YÜKSEL söz aldı.Yürütülrn proje faaliyetleri ile ilgili yaptığı tanıtımınardından,proje kapsamında hazırlanan web platformunun tanıtımını gerçekleştirdi.

Proje Koordinatörü Tuncay YÜKSEL, www.kayitlitekstil.org adresinde ulaşılabilen platformun Proje İçerik Bilgilendirme Bölümü ve Proje e-Konferans ve e-Eğitim Bölümü olmak üzere iki bölümden oluştuğunu, Proje İçerik Bilgilendirme Bölümünde Ana Sayfa Modülü,Proje Hakkında Sayfası,Ortaklar,Ziyaretler,Çalıştaylar,Eğitimler,Sonuç ve Ürünler,İletişim ve Yönetim Bölümü hakkında bilgiler verdi.

Proje Koordinatörü Tuncay YÜKSEL, Web platformunun Proje e-Konferans ve e-Eğitim Bölümünde , online canlı konferanslar ile online olarak canlı bir şekilde uzaktan eğitim verilmek üzere oluşturulan modüller konusunda bilgi verdi. Platformun en önemli olan bu bölümünde proje kapsamında verilen eğitimlere sonradan ulaşılıp projenin sürdürülebilirliği sağlanmakta olduğunu, platformda online seminer ve konferanslar düzenlenebilindiğini , proje kapsamında ISO, OHSAS ve Devlet Destekleri Eğitimi alan üyelerimizin eğitimlerini kurulan bu platformda online devam edebileceklerini, “Canlı Ders” bölümüne aynı anda online olan eğitimci ve eğitim alacak kişilerin bağlanabileceğini, eğitimcilerin bu bölümde yapacağı sunumu platforma yükleyebilmekte ve eğitim alacak kişilere bu sunum üzerinden eğitim verebilmekte olduğunu ,isterse kendi kamerasını açarak canlı yayın yapabildiğini, kendi bilgisayarının masa üstünü paylaşabildiğini, eğitime katılanların görebileceği şekilde ekranı kara tahta gibi kullanıp üzerine notlar yazabildiğini, eğitime katılan katılımcıların dilediği zaman eğitimciye sohbet bölümünden soru sorabilmekte ve el kaldırma butonuna basarak söz alabilmekte olduğunu ifade etti.

Program sonunda katılımcılara proje ile ilgili materyaller ve Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlanan broşürlerin yer aldığı kartın çantalar sunuldu.Geniş katılım gösterilen etkinlik 23:00 civarında sona erdi.