3. Grup Devlet Destekleri Eğitimi

Düzce TSO’ya bağlı tekstil firmalarına yönelik proje kapsamında verilen Devlet Destekleri Eğitimi 3. gruba verilmiştir.

Bu eğitim tekstil sektöründe bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik edilmesi, tekstil sektöründe şirket bazlı kurumsallaşmanın desteklenmesi yoluyla kayıtlı istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyinin artırması için kamu, meslek odası ve tekstil işletmeleri arasında üçlü sosyal diyalog mekanizmasının geliştirilmesi yoluyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerinin arttırılması için verilmiştir.