7. Grup İç Denetim Eğitimi

Proje kapsamında Düzce TSO’ya bağlı tekstil firmalarına yönelik verilen olarak ISO 9001, OHSAS 18001 eğitimleri sonrası 7. gruba yönelik İç Denetim eğitimi verilmiştir.

Bu eğitim ile ISO 9000 ve ISO 14000 serisi standardlar bir kuruluşun kalite ve/veya çevre politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını izlemek ve doğrulamak amacıyla tetkiklerin bir yönetim aracı olarak kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Tetkikler ayrıca dış belgelendirme/tescilleme gibi uyum değerlendirme faaliyetlerinin ve ikmal zinciri değerlendirme ve gözetiminin de ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu standart tetkik programlarının yönetilmesi, kalite ve/veya çevre yönetim sistemlerinin iç ve dış tetkiklerinin yapılması ile tetkikçilerin yeterlilik ve değerlendirmesi hakkında kılavuzluk bilgilerini verir. Bu standardın tetkikçiler, kalite ve/veya çevre yönetim sistemlerini uygulayan kuruluşlar, sözleşmesel sebeplerden dolayı kalite ve/veya çevre yönetim sistemlerini uygulayan kuruluşları tetkik etmek zorunda olan kuruluşlar ile tetkikçilerin eğitim ve belgelendirilmesi, yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi/tescil edilmesi, uyum değerlendirme konusunda akreditasyon veya standardizasyon işleriyle uğraşan kuruluşlar dahil olmak üzere geniş bir potansiyel kullanıcı aralığına hitap etmesi amaçlanmıştır.

Bu standartta verilen kılavuzluk bilgilerinin esnek olması amaçlanmıştır. Metin içinde çeşitli yerlerde belirtildiği üzere, bu kılavuzun kullanılması tetkik edilecek kuruluşun büyüklüğü, yapısı ve karmaşıklığı ile yapılacak tetkikin hedefleri ve kapsamına göre değişiklik gösterir. Bu standardda çerçeve içine alınmış metinlerle belirli konular hakkında pratik yardım şeklinde ilave bilgiler veya örnekler verilmiştir. Bazı durumlarda bu işlem küçük kuruluşların bu standardı uygulamasına yardımcı olmak amacına yöneliktir.