12. Grup ISO9001 ve OHSAS18001 Eğitimi

Proje kapsamında Düzce TSO’ya bağlı tekstil firmalarından seçilen 12. gruba yönelik olarak ISO 9001, OHSAS 18001 eğitimleri verilmiştir, bu eğitimlerden başarılı olan firmalara ISO 9001 ve OHSAS 18001 sertifikalarını almaları için danışmanlık yapılacaktır. ISO 9001 sertifikasına sahip olacak bu firmaların aşağıdaki teknik ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulmuş olacaktır:

 • Düzce’de Tekstil firmalarının Kurumsal kimliklerinin geliştirilmesine,
 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikâyetleri azalmasına, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının daha da artırılmasına,
 • Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutulmasına, daha iyi ürün tasarımlarının oluşturulmasına,
 • İyi tasarım ve planlamaların hazırlanmasına ve işlem maliyetlerinin azaltılmasına,
 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirilmesine,
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanmasına, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetimin sağlanmasına,
 • Daha sağlıklı kararların alınmasına,
 • Tüm sorunların sistematik bir şekilde analiz edilmesine, tekstil firmalarında sürekli bir gelişimin sağlanmasına,
 • Çalışanların faaliyetlere katılımının sağlanmasına, motivasyon ve çalışma heyecanlarının artırılmasına
 • Tekstil sektöründe sürekli iyileştirme ile Düzce’de kalifiye eleman oranının artırılmasına,
 • Düzce’de Tekstil firmalarının kalite imajlarının güçlendirilmesine ve müşterilerinin güveninin artırılmasına,
 • Tekstil firmalarının ihracat kapasitelerinin ve rekabetçi gücünün artırılmasına katkıda bulunulacaktır.

OHSAS 18001 eğitimleri ile Düzce’de tekstil firmalarını aşağıdaki teknik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır:

 • İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesine,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasına,
 • Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırılmasına,
 • Çalışanların motivasyonunun ve katılımının arttırılmasına, kuruma güven duymalarının sağlanmasına, kuruluş değerlerine bağlılığın artırılmasına,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğun sağlanmasına,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımının sağlanmasına,
 • Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüşlerin sağlanmasına, iş gücü kaybının önlenmesine,
 • Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerin azalmasına,
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine,
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alınmasına,
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasına ve dolayısıyla işletme maliyetlerini düşürülmesine,
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle tekstil sektöründe rekabet gücünün artırılmasına,
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin artırılmasına,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesine,
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığın artırılmasına katkıda bulunulacaktır.