3. Çalıştay

Odamızın T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında yürütmekte olduğu “Tekstil Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi” adlı projesinin,tekstil imalat sanayicilerinin 3.ve son grubunun davet edildiği Çalıştay Programı Odamızda gerçekleştirildi.

Çalıştay’da öncelikle yürütülen proje ve yürütülen proje faaliyetleri konusunda genel bilgiler verildi ve Düzce’mizde mevcut istihdamın önemli bir bölümünü karşılayan ve kadın çalışan sayısı bakımından ön plana çıkan tekstil sektöründe kayıtlı isithdamın teşvik edilmesinin ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasının önemi vurgulandı ve kayıtlı istihdamın çok daha cazip bir seçenek olduğu konusu işlendi.

Ayrıca, bu proje kapsamında,bu sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmalarımızın kapasitelerinin arttırılması,kurumsallaşmalarına katkı sağlamak üzere yürütülecek,Devlet Destekleri, ISO 9001 ve OHSAS 18001 kalite yönetim sistemlerinin kısa tanıtımları yapıldı ve eğitim,danışmanlık ve belgelendirme faaliyetleri konularında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

İlgili tanıtımların tamamlanmasından sonra söz alan projeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez,hava şartlarından dolayı bazı firma temsilcilerimizin çalıştaya katılamadığını söyledi.

Hayati Eğlmez, çevre odalar ile işbirliği yapılarak düşük kaliteli uzak doğu menşeli tekstil ürünlerinin ithalatlarına kısıtlama getirilmesini sağlamak üzere ilgili bakanlığa bir rapor sunduklarını,

Düzce MYO’na destek vererek tekstil teknolojileri bölümünün Moda ve Tasarım amaçlı çalışmaya başlamasına katkıda bulunduklarını,

Önümüzdeki günlerde brode sektöründe çalışanların belgelendirilmesini sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdinde meslek standardı taslağı çalışmalarını yürüteceklerini,

Son günlerde sayısı gittikçe artan iş mahkemeleri davalarının uzlaşma yolu ile çözülmesi konusunda farkındalık yaratmak için çalışacaklarını,

Düzce Üniversitesi ile imzaladıkları protokol kapsamında yürütülen Düzce Sektörel Analiz ve SWOT Çalışmasının sonuna gelindiğini,10 Ocak 2017 tarihinde odamızda toplu meslek komitesi toplantısında çalışmanın değerlendirileceğini ve sonrasında kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Çalıştayın son bölümünde katılımcı firma temsilcileri ile proje ve Düzce’de Tekstil Sektörü ile ilgili mevcut durum,sorunlar,görüş ve öneriler dile getirildi.Katılımcılar toplantının çok verimli geçtiğini,görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi için Oda öncülüğünde ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ettiler.