KABARDİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Firma ziyaretimizde; projemiz konusunda bilgilendirme yapıldı. Kayıtlı istihdamın avantajları ve kayıt dışı istihdamın riskleri hakkında bilgiler verildi. Özellikle kadın işçilerin kayıtdışı istihdam yerine kayıtlı istihdima teşvik edilmeleri gerektiği, kayıtlı işçi çalıştıran işyerlerinin kayıtsız işçi çalıştıran işyerleriyle rekabet edememekte olduğu ve bu durumun da haksız rekabete neden olduğu ,kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ile haksız rekabetin azaltılmasına katkı sağlanacağı ifade edildi.

Kayıtlı istihdam sayesinde,vergi, sigorta ve işsizlik sigortası primi kesintilerinin firmalardan toplanabileceği,bu şekilde elde edilen devlet gelirleri ile yatırımların artırılmasına katkıda bulunabileceği, kayıtlı istihdama geçiş ile maaşları yasal garantilere sahip olacağından işçilerin gelecek kaygısının azalacağı,bu durumunda işçilerin iş verimliliklerinin de artmış olacağı vurgulandı.

Kayıt dışı istihdamın, insanları haksız kazanca ve emek harcamadan lüks bir yaşam sürdürmeye yönlendirmesinden dolayı toplumdaki etik değerleri de azalttığı ve zayıflattığı,kayıtlı istihdamın artırılması ile tekstil sektöründe bu etik değerlerin de gelişeceği belirtildi.

Kayıt dışı istihdamın çalışanlar açısından, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık ve sosyal güvencesiz kalmalarınin, sağlık yardımlarından yeterince faydalanamamaları, uzun vadede ise emeklilik haklarından mahrum kalmaları veya geçimlerini sağlayamayacak derecede düşük emeklilik aylığı bağlanması sonucunu doğuracak olduğu,ayrıca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçinin uğrayacağı gelir kaybı, tedavi masrafları ve işgücü kaybının ortaya çıkmasına neden olabileceği,kayıtlı istihdamın artırılması ile çalışanların ve ailelerinin geleceklerinin garanti altına alınacağını,bunun insani boyutununu herşeyden daha önemli olduğunun altı çizildi.

Bu proje ile tekstil firmalarımıza ISO9001, Devlet Destekleri ve OHSAS 18001 eğitimlerinin verileceği, bu eğitimlerden başarılı olan 40 firmaya ISO 9001 ve OHSAS 18001 sertifikalarını almaları için danışmanlık yapılacağı bildirildi.

ISO 9001 ve OHSAS 18001 sertifikalarına sahip olunması durumunda firmalarının kısaca ; kurumsal kimliklerinin gelişeceği,müşteri ilişkilerine ve memnuniyetine daha fazla önem verir hale geleceği,kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerinin en aza indirileceği, faaliyetlerin daha iyi planlanmasına, daha sağlıklı kararlar alınabilmesine sorunların daha hızlı çözülmesine olumlu katkı sağlanabileceği belirtildi.

Ayrıca, bu yönetim sisteminin firmaya entegre edilmesi durumunda çalışanların faaliyetlere katılımının sağlanmış olacağı,bu durumun da çalışanların motivasyonlarının ve çalışma heyecanlarının artmasına vesile olacağı, tekstil sektöründe sürekli iyileştirme ile Düzce’de kalifiye eleman oranının yükseleceği, tekstil firmalarının kalite imajlarının güçlendirilmesine ve müşterilerinin güveninin artırılmasına katkı sağlayacağı, bunların sonucunda ihracat kapasitelerinin ve rekabetçi gücünün gelişmesinin yolunun açılacağı ifade edildi.